Şifa Tası

Bakırdan mamül, içi el yazması ayetlerle bezeli şifa tası. 16x16